Kontaktai

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Adresas Vytauto g. 35, LT–59123 Prienai
Įstaigos kodas 301792028

Interneto svetainės adresas www.prienaikc.lt

El. paštas prienaikc@gmail.com

Faksas (8319) 60 370

Telefonas (8 319) 60 374

 

Direktorė Virginija Naudžiūtė

El. paštas – direktore@prienaiklc.lt

Telefonas – (8 319) 60 374, mob. 8 685 31581

 

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai  – Ligita Gediminienė
El. paštas vajaunas@gmail.com
Telefonai (8 319) 60 374, 8 612 70673

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Romas Šyvokas
El. paštas – romaslt22@gmail.com
Telefonas – 8 686 23106

Referentė – (8 319) 60374
Buhalterija – (8 319) 60373

 

Bilietų užsakymas: I–IV 8.00–12.00 ir 13.00–17.00,
                                    V 8.00–12.00 ir 13.00–15.45
Bilietų įsigijimas: I–IV 17.00–18.30,
                                 V 16.00–17.30
Telefonai: (8 319) 60373, 8 685 47 557
El. paštas: bilietukasa@gmail.com