Paslaugos

                                

                                                           PATVIRTINTA

                                                                                         Prienų rajono savivaldybės tarybos

                                                                   2014 m. rugsėjo 25 d.

                                                                   sprendimu Nr. T3-162

                                                                                                            

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė

Kaina eurais

1.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro salių nuoma:

 

2.

Didžioji salė:

2.1.

šildymo metu

1 val.

57,92

2.2.

ne šildymo metu

1 val.

43,44

3.

Mažoji salė:

 

3.1.

šildymo metu

1 val.

43,44

3.2.

ne šildymo metu

1 val.

28,96

4.

Fojė:

 

4.1

šildymo metu

1 val.

43,44

4.2

ne šildymo metu

1 val.

28,96

5.

Choro, teatro, choreografijos studija:

 

5.1

šildymo metu

1 val.

20,27

5.2

ne šildymo metu

1 val.

14,48

6.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų salės:

 

6.1

šildymo metu

1 val.

23,17

6.2

ne šildymo metu

1 val.

14,48

7.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpose komercinę veiklą vykdantiems kolektyvams, būreliams, lektoriams ir kt. (nuo surinktos sumos už parduotus bilietus):

 

7.1.

kamerinės muzikos, edukacinės programos

1 reng.

5 proc.

7.2.

klasikinės muzikos

1 reng.

10 proc.

7.3.

renginių vaikams

1 reng.

10 proc.

7.4.

pramoginių renginių (diskotekų, poilsio vakarų ir kt.)

1 reng.

15 proc.

7.5.

kino, vaizdo filmų, parodų, paskaitų

1 reng.

10 proc.

8.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų salėse (nuo surinktos sumos už parduotus bilietus)

 

 

10 proc.

9.

Kitos Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bei jo kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonose teikiamos paslaugos:

 

9.1.

renginių įgarsinimas

1 val.

28,96

9.2.

filmavimo paslaugos

1 val.

28,96

10.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamų komercinių renginių bilietų kainos 1 asmeniui:

 

10.1

meno kolektyvų koncertai

 

2,03

10.2.

diskotekos

 

2,03

10.3.

kiti renginiai

 

2,03

Pastabos:

1. Prienų rajono savivaldybėje registruotoms biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, organizuojančioms nekomercinius renginius Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, patalpos gali būti suteikiamos nemokamai, pateikus prašymą raštu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriui.

2. Naudojantis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro filmavimo ar įgarsinimo paslaugomis, už Prienų kultūros ir laisvalaikio centro transporto priemonės sunaudotus degalus (nuvykti į renginio vietą ir parvykti) mokama papildomai (pagal renginio dienos degalų kainą).

                                       ________________________________