Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

AJE mėnesio veiklos planai

2020 m.

Lapkritis (peržiūrėti)

Gruodis (peržiūrėti)

2021 m.

Sausis (peržiūrėti)

Vasaris (peržiūrėti)