Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

AJE

************************************************************************

ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“ VEIKLOS PLANAS 2020–2022 M. (peržiūrėti)

2020 M. MĖNESIO PLANAI
Renginių planai  (peržiūrėti)
Veiklos planai (peržiūrėti)

2020 KETVIRČIO ATASKAITOS
I ketvirčio (peržiūrėti)
II ketvirčio (peržiūrėti)

III ketvirčio (peržiūrėti)

IV ketvirčio (peržiūrėti)

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“ DARBO LAIKAS
Pirmadieniai 15.00–19.00 val.
Trečiadieniai 15.00–19.00 val.
Ketvirtadieniais 14.00– 18.00 val. 

KONTAKTAI

Jaunimo darbuotoja-jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė
El. paštas erdveprienas@gmail.com
Tel. 8 685 31 279, 8 670 03 604

Jaunimo darbuotoja Lina Sutkevičienė
El. p. lina.sutkeviciene@prienaikc.lt
Tel. 8 618 03 272

Sekite naujienas Facebook socialiniame tinkle

FINANSAI

AJE veikla finansuojama Prienų rajono savivaldybės biudžeto, projektinėmis ir rėmėjų lėšomis. 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas;

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas 

Rekomedacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui

Darbo su jaunimu gairės

Atvirojo darbo su jaunimu gidas

Prienų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro savanoriškos veiklos tvarkos aprašas

Straipsnis – Atvira jaunimo erdvė „Prienas“-  jaunimui ir naujiems sumanymams

          Prienų kultūros ir laisvalaikio centras baigė įgyvendinti  projektą finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio projekto tikslas – sukurti saugią ir motyvuojančią aplinką savirealizacijos erdvės nerandančiam Prienų krašto jaunimui, kurio įgyvendinimui 2020 m. konkurso  būdu buvo gauta  6482 Eur suma. Projekto lėšos buvo panaudotos inventoriaus, reklaminių prekių, kanceliarinių ir buitinių priemonių įsigijimui, jaunuolių edukacinėms – kultūrinėms veikloms, darbuotojų kompetencijos kėlimui, pilietinių akcijų, iniciatyvų ir jaunimo dienos renginiams.

          Šiuo metu dirba dvi jaunimo darbuotojos, turinčios edukologinį išsilavinimą, vykdo individualų ir grupinį atvirą darbą su jaunimu, teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas laisvalaikio bei su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas. Projekto lėšomis atviros jaunimo erdvės darbuotojai kėlė kvalifikaciją, atliko psichohigieną , konsultavosi su ekspertu – konsultantu dėl atvirojo darbo su jaunimu, su psichologais – konsultacijų teikimo psichologijos, nemotyvuoto jaunimo pritraukimo bei kontakto mezgimo ir išlaikymo temomis . 

Atvira jaunimo erdvė vykdo kontaktines veiklas, bei kuria prasmingą turinį Prienų krašto jaunimui. Sudaromos sąlygos savanorystės veikloms. Organizuojami „Susitikimai su įdomiu žmogumi“, diskusijos jaunimui aktualiomis temomis, teatriniai užsiėmimai, bendros veiklos su kitomis atvirąjį darbą su jaunimo organizuojančiomis įstaigomis, žaidimų vakarai,  prasmingos išvykos. 2020 m. vasarą buvo surengta pirmoji Tarptautinės jaunimo dienos minėjimo šventė. Rengiami ir teikiami  projektai nacionaliniam ir tarptautiniam finansavimui gauti.

Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklą. Plėtojamas tarpžinybinis bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis su vaikais ir jaunimu. Tokiu būdu sprendžiamos jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo, integravimosi į visuomenę, socialinės bei psichologinės, nusikalstamumo problemos.

Atviroje jaunimo erdvėje „Prienas“ jaunuoliai save realizuoja savanoriaudami, randa norimų užsiėmimų ir bičiulių, kurie tampa nepamainomais draugais. Jaunimo darbuotojai padeda  rasti kelią į save, realizuoti savo kūrybinius sugebėjimus.  Atvirosios jaunimo erdvės koncepcijoje pabrėžiama, kad jaunimas čia nėra „pririšamas“ prie jau suorganizuotų veiklų. Iš jų pačių laukiama iniciatyvų ir pasiūlymų, ką jie norėtų veikti. O kartu su čia dirbančiais darbuotojais, siekiama sukurti saugią erdvę savanoriaujantiems ir savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms, bei sudaryti sąlygas jaunuolių saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui ir socialinių kompetencijų kėlimui.