Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

Aktualūs teisės aktai:

Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)

  • 2019 metai