Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

  • 2019 metai