Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Dėl renginių žiūrovų ir dalyvių registracijos

Informuojame, kad Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bei Ašmintos, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio ir Šilavoto laisvalaikio salių organizuojamuose renginiuose nuo rugsėjo 5 d. vykdoma žiūrovų ir (arba) dalyvių registracija. Registracijos metu renkami šie asmens duomenys:  vardas, pavardė, telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas), nuolatinės gyvenamosios vietos informacija (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto
numeris, miestas, savivaldybė, šalis). Minėti asmens d
uomenys renkami  tiesiogiai iš duomenų subjekto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės tikslais. Asmenys, kurie nustatyta nepateikia reikiamų asmens duomenų renginio organizatoriaus nustatytu būdu ir forma, neturi teisės dalyvauti PKLC ir laisvalaikio salių organizuojamuose renginiuose.

Registraciją planuojama vykdyti tiek nuotoliniu būdu, pildant elektroninę apklausos formą ar įsigyjant nemokamus kvietimus, tiek renginio vietoje, pildant popierinę formą. 
Kiti organizatoriai, organizuojantys renginius (veiklas) Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bei laisvalaikio salių patalpose, sprendimą dėl žiūrovų (arba) dalyvių registracijos priima, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Patalpos renginio (veiklų) organiziavimui suteikiamos, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-170