Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas”

Vadovė: Ligita Gediminienė