Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Korupcijos prevencija

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį:

  1. Direktorius;
  2. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai;
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 Informavimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galimybės:

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybė laikinai neužimta), tel. 8 685 31 581; el. p. ………  adr. Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Viešas informavimas (išsamiau)

Anoniminis informavimas (išsamiau)

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija (išsamiau)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (išsamiau)

 

Korupcijos prevencijos programa ir planas:

2019–2021 m. Korupcijos prevencijos programa (atidaryti)

2019–2021 m. Korupcijos prevencijos planas (atidaryti)