Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Korupcijos prevencija

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį:

  1. Direktorius;
  2. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai;
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (peržiūrėti)

Informavimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galimybės:

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, tel. 8 685 31 581; el. p. pranesk@prienaikc.lt  adr. Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Viešas informavimas (išsamiau)

Anoniminis informavimas (išsamiau)

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija (išsamiau)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (išsamiau)

2020-10-09 Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai dalyvavo įvadiniuose korupcijos prevencijos mokymuose

Asmenų, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykdančių korupcijos prevencijos kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės (atidaryti)

Korupcijos prevencijos programa ir planas:

2019–2021 m. Korupcijos prevencijos programa (atidaryti)

2019–2021 m. Korupcijos prevencijos planas (atidaryti)