Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Paslaugos

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T3-84

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina/

tarifas

1. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kai neparduodami bilietai.
1.1. Koncertų salė (479,23 m2) su stacionaria garso ir šviesos aparatūra:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

58,00 Eur

44,00 Eur

1.2. Konferencijų salė (192,99 m2) su konferencine garso aparatūra, projektoriumi:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

20,00 Eur

15,00 Eur

1.3. Mažoji salė (79,60 m2) su projektoriumi:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

15,00 Eur

10,00 Eur

1.4. Didžioji fojė (365,29 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

18,00 Eur

13,00 Eur

1.5. Choro studija (58,82 m2), teatro studija (57,63 m2), choreografijos studija (87,50 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

8,00 Eur

6,00 Eur

1.6. I grimo kambarys (33,68 m2), II grimo kambarys (14,54 m2), III grimo kambarys (26,12 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

4,00 Eur

3,00 Eur

1.7. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų Ašmintos, Naujosios Ūtos, Šilavoto seniūnijose  salės:

– šildymo sezono metu;

 

– ne šildymo sezono metu.

 

 

 

1 val.

1 para

1 val.

1 para

 

 

 

23,00 Eur

60,00 Eur

15,00 Eur

45,00 Eur

1.8. Rūbinė (21,72 m2):

–   šildymo sezono metu;

–   ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

8,00 Eur

6,00 Eur“

2. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vidaus patalpų ir išorinės pastato

sienos plotais reklamos ar prekybos tikslais.

2.1. Naudojimasis patalpų vidaus plotais prekybai renginio metu. 1 renginys/m2 3,00 Eur
2.2. Naudojimasis patalpų vidaus plotais nekintamai vaizdinei reklamai kabinti ant sienų, pastatyti ant grindų renginio metu (išskyrus Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykstančių renginių reklamą). 1 renginys/m2 2,00 Eur
2.3. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro

pastato (unikalus numeris 6999-2001-8010) fasado išorinės sienos plotu kintamo vaizdo

reklamai (ekranui).

1 mėnuo/ m2 3,00 Eur
3. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis renginių organizavimui, kai parduodami užsakovo bilietai.
3.1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro salės:

– iki 60 bilietų;

– nuo 61 iki 150 bilietų;

– nuo 151 iki 300 bilietų;

– virš 300 bilietų.

Suma už parduotus bilietus  

3 proc.

5 proc.

10 proc.

15 proc.

3.2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų Ašmintos, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijose esančių buveinių salės:

– iki 100 bilietų;

– virš 100 bilietų.

 

 

 

 

 

Suma už parduotus bilietus

 

 

 

 

3 proc.

5 proc.

 

3.3. Užsakovo bilietų platinimas.
4. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro turtu, neįvardintu 1, 2, 3 punktuose.
4.1. Projektorius. 1 valanda

1 para

5,00 Eur

20,00 Eur

4.2. Mikrofonas su stovu. 1 para 10,00 Eur
4.3. Tautinis kostiumas. 1 para 30,00 Eur
4.4. Karnavalinis kostiumas:

– rūbai;

– aksesuarai.

 

1 para

1 para

 

5,00 Eur

3,00 Eur

4.5. Mikroautobusas „Opel Vivaro“ (8 sėdimos vietos) su vairuotoju. 1 km

 

1 val. prastovos darbo dienomis

 

1 val. prastovos savaitgaliais ir švenčių dienomis

0,45 Eur

 

3,70 Eur

 

 

 

 

7,40 Eur

 

 

 

 

5. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojami renginiai su bilietais (ne daugiau kaip 40 proc. visų Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamų renginių skaičiaus per metus).
5.1. Renginys, kai programoje pristatomi mėgėjų meno atlikėjų ir atlikėjų kolektyvų atliekami kūriniai. 1 bilietas 1,00 Eur

2,00 Eur

3,00 Eur

4,00 Eur

5.2. Renginys, kai programoje atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai. 1 bilietas 1,00 Eur

2,00 Eur

3,00 Eur

4,00 Eur

5,00 Eur

6,00 Eur

7,00 Eur

8,00 Eur

5.3. Renginys, kai programoje atliekami pramoginio scenos meno kūriniai. 1 bilietas 5,00 Eur

6,00 Eur

7,00 Eur

8,00 Eur

9,00 Eur

10,00 Eur

15,00 Eur

5.4. Kinas:

– suaugusiesiems;

– vaikams.

 

1 bilietas

1 bilietas

 

4,00 Eur

2,00 Eur

5.5. Pramoginės muzikos šokių vakaras:

– be programos;

– su programa;

–  su gyvo garso muzika.

 

1 bilietas

1 bilietas

1 bilietas

 

2,00 Eur

3,00 Eur

5,00 Eur

5.6. Liaudiškos muzikos šokių vakaras:

– su fonogramomis;

– su gyvo garso muzika.

 

1 bilietas

1 bilietas

 

1,00 Eur

3,00 Eur

5.7. Švietėjiška (edukacinė) programa. 1 bilietas 3,00 Eur
5.8. Spektaklis vaikams. 1 bilietas 2,00 Eur
6. Kultūrinės, kūrybinės paslaugos.
6.1. Specialus koncertinio numerio sukūrimas ir pristatymas pagal užsakovo poreikius. 1 kūrinys 80,00 Eur
6.2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo koncertinės, edukacinės programos atlikimas (be transporto išlaidų):

I–II meninio lygio kategorijos;

III–IV meninio lygio kategorijos, be kategorijos.

 

 

 

30 min.

30 min.

 

 

 

60,00 Eur

40,00 Eur

6.3. Renginio įgarsinimas (be transporto išlaidų). 1 val.

1 renginys

30,00 Eur

100,00 Eur

7. Kitos paslaugos.
7.1. Leidimas reklamos agentams, platintojams teikti paslaugas patalpose renginio metu. 1 renginys 10,00 Eur
7.2. Kitų organizatorių renginių bilietų platinimas (jei bilietus platina PKLC kasa). Suma už parduotus bilietus 2 proc.
7.3. Suvenyrų platinimas Taikomas antkainis nuo pirminės kainos 25 proc.
  1. Prienų rajono savivaldybės administracija, biudžetinės ir viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėja arba dalininkė yra Prienų rajono savivaldybė, organizuodamos renginius ar vykdydamos veiklą, turi teisę nemokamai naudotis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis (išskyrus naudojimosi mikroautobusu paslaugą);
  2. Prienų rajono savivaldybėje registruotos asociacijos turi teisę nemokamai naudotis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis (išskyrus naudojimosi mikroautobusu paslaugą), jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama;
  3. Lengvatinius bilietus (bilietus su 50 proc. nuolaida) gali įsigyti mokiniai, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai, taip pat pensinio amžiaus asmenys;
  4. Nemokamai į renginius įleidžiami ikimokyklinio amžiaus vaikai (išskyrus renginius vaikams), taip pat asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir juos lydintys asmenys (pateikus dokumentus, patvirtinančius teisę į nuolaidas).

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainiai (atsisųsti pdf);