Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Prienų krašto vasaros šventė neįvyks

Apgailestaudami informuojame, kad šiais metais gegužės 15–17 d. turėjusi vykti tradicinė Prienų krašto vasaros šventė neįvyks. 
Viliamės, kad situacijai pagerėjus, pasimatysime kituose vasaros renginiuose.