Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus darbotvarkė