Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Struktūra

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Eil.

 

Nr.

Vardas Pavardė Telefono numeris El. paštas Pareigos Funkcijos ir specialieji reikalavimai
1. Naudžiūtė Virginija 8 695 40 994 virginija.naudziute@prienaikc.lt Direktorė  
2. Aidukas Donatas 8 616 41 034 donatas.aidukas@prienaikc.lt  Akompaniatorius  
3. Blėdienė Saulė 8 685 31 578s saule.blediene@prienaikc.lt Kultūrinių renginių organizatorė, Šilavoto laisvalaikio salė  
4. Burokas Remigijus   remigijus.burokas@prienaikc.lt Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
5. Degutienė Laima 8 685 47 557 laima.degutiene@prienaikc.lt Personalo specialistė-sekretorė, kasininkė  
6. Gediminienė Ligita 8 612 70 673

 

8 319 60 370

ligita.gediminiene@prienaikc.lt Direktoriaus pav. kultūrinei veiklai, mėgėjų meno kolektyvo vadovė  
7. Gediminas Renaldas 8 687 24 212 renaldas.gediminas@prienaikc.lt Elektrikas-santechnikas  
8. Jaskutėlienė Aušra 8 612 70 948 ausra.jaskuteliene@prienaikc.lt Akompaniatorė  
9. Jundzila Vidas 8 609 05 853 vidas.jundzila@prienaikc.lt Rūbininkas-budėtojas  
10. Jurevičienė Rasa 8 694 68 243

 

(8-319) 60 375

rasa.jureviciene@prienaikc.lt Mėgėjų meno kolektyvo vadovė  
11. Jurevičius Dainius 8 615 69 817 dainius.jurevicius@prienaikc.lt Dailininkas  
12. Kedys Virgilijus 8 687 71 978 virgilijus.kedys@prienaikc.lt Darbininkas , režisieriaus padėjėjas  
13. Kuzminskienė Zita 8 686 94 930

 

(8-319) 60 375

zita.kuzminskiene@prienaikc.lt Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė  
14. Laukaitienė Marija 8 685 18 480 marija.laukaitiene@prienaikc.lt Sandėlininkė  
15. Levinskas Martynas 8 678 28 768 martynas.levinskas@prienaikc.lt Garso inžinierius  
16. Mikulskienė Ona 8 682 59 812

 

(8-319) 60 375

ona.mikulskiene@prienaikc.lt Buhalterė  
17. Radzevičienė Daiva 8 686 23 809 daiva.radzeviciene@prienaikc.lt Akompaniatorė  
18. Pareigybė laisva     Jaunimo darbuotojas  Pareigybės aprašymas
19. Rusevičienė Živilė 8 370 03 604 zivile.ruseviciene@prienaikc.lt Kultūros projektų ir edukacinių programų vadovė  
20. Ausma Sakalauskaitė 8 626 64 889 ausma.sakalauskaite@prienaikc.lt Chorvedė Išlaužo laisvalaikio salė  
21. Sarnickienė Lijana 8 650 77 159 lijana.sarnickiene@prienaikc.lt Mėgėjų meno kolektyvo vadovė, Naujosios Ūtos laisvalaikio salė  
22. Tulevičius Laurynas 8 648 50 132 laurynas.tulevicius@prienaikc.lt Scenos darbininkas, laikinai atliekantis šviesos inžinieriaus pareigas.  
23. Šyvokas Romas 8 686 23 106 romas.syvokas@prienaikc.lt Vairuotojas, scenos inžinierius  
24. Šyvokienė Aldona 8 687 24 993 aldona.syvokiene@prienaikc.lt Chorvedė  
25. Vaišnienė Ona 8 610 34 625(8-319) 60 375 ona.vaisniene@prienaikc.lt Režisierė, Naujosios Ūtos laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė   
26. Vasiliauskas Remigijus 8 650 98 771 remigijus.vasiliauskas@prienaikc.lt Stalius  
27. Vilkienė Rima 8 685 31 542 rima.vilkiene@prienaikc.lt Ašmintos  laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė   
28. Zagurskienė Dalė 8 685 01 263

 

(8-319) 60 375

dale.zagurskiene@prienaikc.lt Mėgėjų meno kolektyvo vadovė