Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Struktūra

Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris El. paštas Funkcijos ir specialieji reikalavimai
ADMINISTRACIJA
Virginija Naudžiūtė Direktorė 8 685 18 482 virginija.naudziute@prienaikc.lt Funkcijos ir spec. reikalavimai
Ligita Gediminienė Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 8 612 70 673 ligita.gediminiene@prienaikc.lt Funkcijos ir spec. reikalavimai
Pareigybė laisva Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Funkcijos ir spec. reikalavimai
Laima Degutienė Sekretorė-personalo specialistė 8 685 47 557 laima.degutiene@prienaikc.lt Funkcijos ir spec. reikalavimai
Ona Mikulskienė Buhalterė (8 319) 60 373 ona.mikulskiene@prienaikc.lt Funkcijos ir spec. reikalavimai

Informacija ruošiama…