Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

COVID-19

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro tvarka

PKLC darbo organizavimo ir paslaugų teikimo  ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu tvarkos aprašas (peržiūrėti) – NAUJA!!!

1 priedas. Žiūrovų registracijos forma (atsisiųsti)
2 priedas. Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį (atsisiųsti)
5 priedas. Prašymo nemokamai suteikti patalpas forma (atsisiųsti)

Įsakymas (peržiūrėti);
Tvarka (peržiūrėti)

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

Visi: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai

Darbuotojams

2020-05-11 sprendimas Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ (peržiūrėti)

Vėlesni pakeitimai:
2020-05-21 Nr. 1239
2020-05-22  Nr. 1275

Lankytojų aptarnavimas

Aktualu, darbuotojams, vadovaujantiems vaikų kolektyvams ir kūrybinių dirbtuvių koordinatoriams
2020-05-29 sprendimas Nr. V-1320 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (peržiūrėti);

Aktualu, darbuotojams, vadovaujantiems vaikų kolektyvams
2020-05-25 Rekomendacijos „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant meno kolektyvų veiklą“ (peržiūrėti)

Aktualu, darbuotojams, organizuojantiems ir koordinuojantiems renginius
2020-05-28 sprendimas Nr. V-1313 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ (peržiūrėti) – negalioja
2020-06-15 sprendimas Nr. V-1462  „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ (peržiūrėti)
2020-06-16 sprendimas Nr. V-1490 dėl 1.2, ir 4.2.2 papunkčių pakeitimo… (peržiūrėti);
2020-06-16 Sprendimas Nr. V-1473 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ (peržiūrėti)
2020-07-10 V-1638 sprendimas  „ „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (peržiūrėti)

Aktualu, darbuotojams, rengiantiems naudojimosi patalpomis sutartis ir klientams, organizuojantiems privačias šventes PKLC patalpose
2020-05-22 sprendimas Nr. V-1251 „Dėl asmeninių švenčių viešose atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo būtinų sąlygų“ (peržiūrėti)

Aktualu, organizuojantiems patalpų priežiūrą
Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (peržiūrėti)