Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Veiklos sritys

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO VEIKLOS SRITYS

  1. Etninė kultūra;
  2. Mėgėjų meno puoselėjimas;
  3. Meninių programų kūrimas;
  4. Šviečiamosios (edukacinės), pramoginės veiklos puoselėjimas;
  5. Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas;
  6. Profesionalaus meno sklaida.