Tel. (8 319) 60 374 Mob. 8 685 47 557 El. p. administracija@prienaikc.lt

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (atidaryti)