AJE

Planavimo dokumentai

Atvirojo darbo su jaunimu 2024 m. veiklos planas (peržiūrėti)

Ataskaitos

2023 metai

Ketvirčio ataskaitos už 2023 m.

I pusmečio (pdf)
III ketvirčio (pdf)
IV ketvirčio (pdf)

2022 metai

Ketvirčio ataskaitos už 2022 m.

I ir II ketvirčio (pdf)
III ketvirčio (pdf)
Metinė ataskaita (pdf)

2021 metai

Ketvirčio ataskaitos už 2021 m.

I ketvirčio (pdf)
II ketvirčio (pdf)
III ketvirčio (pdf)
Metinė ataskaita (pdf)

Projektai

Projekto autentifikacijos kodas JFPCE00034

Skirtas finansavimas 2021 m. – 4220 Eur.

Projekto trukmė – 2021 m. balandžio 1-gruodžio 22 d.

Pagal programą – Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas.

Projektą finansuoja – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto teikėjas – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Projekto pavadinimas – Atvira jaunimo erdvė „Prienas“.

Projekto tikslas – vesti savirealizacijos galimybių ieškantį Prienų krašto jaunuolį saugiu, motyvuojančiu keliu, padėti pažinti savo emocinius poreikius ir padėti siekti užsibrėžtų tikslų.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti, kad ne mažiau nei tris kartus per savaitę Prienų kultūros ir laisvalaikio centre veiktų atvira jaunimo erdvė „Prienas“.

 2. Kartą į mėnesį rengti motyvuojamojo, įtraukiamojo turinio veiklas, neformalaus ugdymo ar patirtinio mokymo užsiėmimus.

3. Individualiai konsultuoti socialinę atskirtį patiriančius atviros erdvės lankytojus, o reikalui esant, ir jų šeimos narius.

 4. Suteikti jauniems žmonėms saugaus laisvalaikio galimybes: piešti, žaisti stalo žaidimus, gaminti maistą, žiūrėti filmus, leisti prisidėti prie renginių ir socialinių akcijų organizavimo.

Trumpas veiklos aprašymas – 2021 metais vykdysime veiklas, skirtas Prienų krašto jaunuolių motyvavimui,  savo emocinių poreikių pažinimui , socialinių įgūdžių ugdymui ir saugiam laisvalaikio leidimui. Projekto pagalba, jaunuoliams bus suteikiamos galimybės įgyti naujų žinių, tobulinti turimas kompetencijas, praplėsti socialinių ir kultūrinių patirčių ratą. Projekto veiklos formuotos atsižvelgiant į turimą darbo su jaunimu patirtį ir įsiklausant į jaunuolių išsakytus pasiūlymus ir pageidavimus. Projekto metu numatomos ugdomosios, socialinės, terapinės, kūrybinės, pažintinės,  fizinės veiklos bus pateikiamos jaunimui patraukliomis formomis: pokalbių, diskusijų, individualaus palydėjimo, bendravimo ir kompetencijų ugdymo priemonėmis. Skirtas 14-29 m. Prienų krašto jaunuoliams.