Uncategorized @lt

ATMINIMO ŽENKLAS JUODŽIŲ SODYBOS VIETOJE

Atminimo ženklas Juodžių sodybos vietoje – šioje vietoje, buvusioje sodyboje gimusių, augusių ir gyvenusių Tauro apygardos Birutės rinktinės kuopos vado Algirdo-Vermachto, Merkio ir Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos vado Vytauto-Šarūno (abu žuvo 1947 m. liepos 17 d. Prienų aps. Prienų vls. Ašmintos k.), partizano Motiejaus-Žento (žuvo 1945 m. rugpjūčio mėn. Kauno aps. Pakuonio vls. Margininkų k.), Geležinio Vilko rinktinės Žiedo kuopos vado Juozo-Ungurio (žuvo 1949 m.birželio 24 d. Kauno aps. Aukštosios Panemunės vls. Dubrovų k.), Geležinio Vilko rinktinės partizano Albino-Šturmo (žuvo 1950 m. sausio 19 d. Kauno aps. Aukštosios Panemunės vls. Rokelių k.), Žalgirio rinktinės Šturmo būrio vado Jono-Dėdės (žuvo 1950 m. sausio 20 d. Prienų aps. Pakuonio vls. Margininkų k.), taip pat jų tėvo, politinio kalinio Motiejaus-Tėvo (mirė 1953 m. Lietuvoje) ir motinos, partizanų ryšininkės Agotos-Motinos (mirė 1958 m. Lietuvoje) Juodžių atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2008 m.

Daugiau apie Juodžių šeimą skaitykite čia.