Korupcijos prevencija

Asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas viešojo sektoriaus subjekte, sąrašas

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)

PKLC direktoriaus įsakymas nuo 2021-02-18 (peržiūrėti)

PKLC direktoriaus įsakymas nuo 2024-02-05 (peržiūrėti)

1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
3. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai;
4. Viešųjų pirkimų specialistas;
5. Buhalteris;
6. Apskaitininkas;
7. Sekretorius.

Antikorupcinis visuomenės švietimas

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija (išsamiau)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (išsamiau)

2020-10-09 Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai dalyvavo įvadiniuose korupcijos prevencijos mokymuose

Asmenų, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykdančių korupcijos prevencijos kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės (atidaryti)

Anoniminis informavimas

Anoniminiu būdu apie korupcines veikas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre galite pranešti čia, tel. (+370 319) 60 370, el. p. remigijus.burokas@prienaikc.lt

Paštu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): El. paštu pranesk@stt.lt, visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (+370 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Informavimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galimybės

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, tel. +370 685 31 581; el. p. pranesk@prienaikc.lt  adr. Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Viešas informavimas (išsamiau)

Anoniminis informavimas (išsamiau)

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.