Korupcijos prevencija

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Antikorupcinis visuomenės švietimas

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija (išsamiau)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (išsamiau)

2020-10-09 Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai dalyvavo įvadiniuose korupcijos prevencijos mokymuose

Asmenų, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykdančių korupcijos prevencijos kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklės (atidaryti)

Anoniminis informavimas

Anoniminiu būdu apie korupcines veikas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre galite pranešti čia, tel. (8 319) 60 370, el. p. remigijus.burokas@prienaikc.lt

Paštu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): El. paštu pranesk@stt.lt, visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Informavimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galimybės

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, tel. 8 685 31 581; el. p. pranesk@prienaikc.lt  adr. Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Viešas informavimas (išsamiau)

Anoniminis informavimas (išsamiau)

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.