Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Linas Jankauskas

Kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad neteisėtais Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų, gali kreiptis nurodytais adresais ir telefonais:

PKLC atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Linas Jankauskas, tel. 8 685 31 581; el. p. pavaduotojas@prienaikc.lt; adr. Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): el. p. pranesk@stt.lt, visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.