Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/prienaik/domains/prienaikc.lt/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30

Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/prienaik/domains/prienaikc.lt/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205
Kultūros centras – projekto „Prienai – bendruomenę telkiantis kultūros slėnis“ partneris - Prienų Kultūros ir Laisvalaikio Centras
Naujienos

Kultūros centras – projekto „Prienai – bendruomenę telkiantis kultūros slėnis“ partneris

By 2024-05-2714 birželio, 2024No Comments

Asociacija „Iš idėjos“, bendradarbiaudama su partneriu Prienų kultūros ir laisvalaikio centru bei kitomis Prienų miesto bendruomeninėmis organizacijomis, įgyvendina projektą „Prienai – bendruomenę telkiantis kultūros slėnis“ (toliau – projektas), finansuojamą Valstybės biudžeto lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų sociokultūrinių poreikių tenkinimo, skatinti Prienų seniūnijos bendruomenių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą per kultūrines veiklas (susitikimus bei renginius).

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti Prienų seniūnijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų lyderių ir vietovėje gyvenančių aktyvių žmonių (toliau – lyderiai) susitikimus su Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojais, kurių metu bendruomenės nariai (gyventojai) turėtų galimybę įsitraukti priimant sprendimus dėl renginiuose planuojamų kultūrinių ir laisvalaikio praleidimo veiklų, aktyvaus dalyvavimo ir savanoriškos veiklos formų.

2. Atsižvelgiant į priimtus susitarimus, organizuoti bendruomenės poreikius atitinkančius, skatinančius įsitraukimą, savanorystę, kūrybą bei sutelktumą, renginius.

Projekto įgyvendinimo metu planuojami ne tik dialogą stiprinantys susitikimai, tačiau taip pat ir bendruomenių (gyventojų) sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimą, tarpasmeninius socialinius ryšius bei priklausymo bendruomenei jausmą stiprinantys renginiai, tokie kaip Baltai mėlyna vakarienė; Kūrybinė laboratorija „Žolynų magija“; šokių vakaras vyresnio amžiaus žmonėms bei Jaunimo diena.

Laukiami rezultatai:

– ne mažiau kaip 25 bendruomenės nariai (įskaitant ir jaunus žmones) turės galimybę aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese;

– bus suorganizuoti ne mažiau kaip 4 renginiai, labiau atitinkantys bendruomenės lūkesčius ir poreikius;

– ne mažiau kaip 500 tikslinių grupių narių turės galimybę susitikti, susipažinti (socialinių kontaktų plėtra), atrasti bendrus interesus, veikti ir (ar) kurti kartu, jaustis aktyviais bendruomenės nariais;

– ne mažiau kaip 10 narių dalyvaus savanoriškoje veikloje, įgis organizacinio darbo bei darbo komandoje patirties.  

Tikimasi, kad Projekto vykdytojas – Asociacija „Iš idėjos“ įgis kompetencijų, reikalingų skirtingų suinteresuotų šalių saviveikos procesą pakreipti taip, kad būtų galima pasiekti kuo geresnių rezultatų sprendžiant bendruomenei aktualias problemas ir didinant įtaką ateityje. Taip pat sukurs naujus ir sustiprins esamus tinklaveikos ryšius.

Planuoja, kad  projekto partneris – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras – turės daugiau žinių apie vietos gyventojų kultūrinius poreikius, organizuos labiau bendruomenės poreikius atitinkančius renginius ateityje, taps atviresnis, sukurs naujus ir sustiprins esamus tinklaveikos ryšius.