Naujienos

LKCA nariai dalyvavo tarptautinėje stažuotėje-seminare Vengrijoje

 

Balandžio 14–20 dienomis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė dalyvavo tarptautinėje stažuotėje-seminare „Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą – šiuolaikinio kultūros vartotojo ir tautinių tradicijų santykis“ Vengrijoje.
Tarptautinę stažuotę-seminarą surengė Lietuvos kultūros centrų asociacija (LKCA) bendradarbiaudama su kolegomis iš Vengrijos kultūros centrų. Stažuotės programą parengė ir Lietuvos delegacijai vadovavo Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis.
Stažuotės metu Lietuvos kultūros centrų vadovai susipažino su Budapešto penktos savivaldybės Angyalföldi József Attila Művelődési Központ kultūros centro, Gedele (Gödöllő) miesto Meno ir kultūros centro ir Solymare (Solymár) miesto kultūros centro Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár kūrybinėmis ir organizacinėmis veiklomis, meno kolektyvų programomis, rengiamais projektais, organizuojamais festivaliais bei kultūros centrų technine baze, šiuolaikinėmis technologijomis, kultūrinio marketingo programomis.
Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, kuriuos vedė Vengrijos kultūros, meno, kultūrinio marketingo ir viešųjų ryšių specialistai, Lietuvos kultūros centrų vadovai studijavo Vengrijos kultūros finansavimo sistemą, kultūros centrų infrastruktūros privalumus, kultūros paslaugų sklaidos ir vartotojų pritraukimo galimybes, darbo su skirtingomis socialinėmis grupėmis specifiką, kultūrinio marketingo priemones, šiuolaikinių technologijų panaudojimą kultūrinei reklamai ir jaunimo aktyvesnio įsitraukimo į kūrybą galimybes. Susitikimo su kolegomis – Gedelės kultūros centro direktoriumi Balazs Kovacs, Solymare kultūros centro direktoriumi Varga Zsolt, Budapešto kultūros centro direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir tarptautiniams ryšiams Szalkai Lajos – metu buvo aptarti galimi tarptautinio bendradarbiavimo projektai bei perspektyvos, pasikeista vadybine, įstaigų modernizavimo ir techninio aprūpinimo patirtimi.
Šalies kultūros centrų vadovai ne tik sėmėsi patirties iš Vengrijos kolegų, bet ir patys, bendrų seminarų ir praktikumų metu, pristatė Lietuvos kultūros centrų veiklą, patirtį ir kultūros politikos savitumus. Kartu su Vengrijos kultūros centrų darbuotojais aptarė tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo, meno programų pasikeitimo galimybes, susipažino su Badapešto, Gedele, Egerio, Višiagrado, Sentendre ir Kečkemeto miestų kultūrinėmis tradicijomis ir istoriniais, milijonus lankytojų pritraukiančiais kultūriniais objektais.