Meno kolektyvai

Moterų choras „Šilas“

By 2020-01-2021 vasario, 2024No Comments

Vadovė Aldona Šyvokienė

Tel. +370 687 24 993
El. p. silas@prienaikc.lt
Akompaniatorė Aušra Jaskutėlienė
Repeticijos – antradieniais ir ketvirtadieniais 16.30 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, choro studija

Kolektyvo vizitinė kortelė
Pilnas kolektyvo pavadinimas – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro moterų choras „Šilas“
Įkūrimo metai: 1954 m.
Narių skaičius: 25 nariai
Meninė kategorija: III kategorija
Pagrindiniai vadovo su kolektyvu organizuojami renginiai: rajoninis partizanų dainų sambūris „Mano krašto partizanų dainos“, respublikinis sakralinės muzikos festivalis „Džiaugsmas pasauliui“
Credo: „Per gyvenimą su daina“

TRUMPA KOLEKTYVO ISTORIJA

      PKLC choras „Šilas“ susikūrė 1954 m. Chorui vadovavo J. Ragenas, vėliau  R. Silvanavičius, A. Kojelis, A. Puidokas, J. Uloza, St. Dapševičius, A. Armonienė, D. Butmanaitė. Pradedant 1955 m. choras dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse. 1994 m., švenčiant 40 m. kūrybinės veiklos jubiliejų, chorui suteiktas vardas „ Šilas“. Choras koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivaliuose: Latvijoje (Ryga), Švedijoje, Norvegijoje, Lietuvoje (Klaipėda), Estijoje, Suomijoje. Kolektyvas nuolatinis kasmetinio  tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim… Aleliuja“ bei Vievyje vykstančio  festivalio- konkurso „Mūsų dainose“ dalyvis. Minint valstybines šventes gieda šv. Mišiose Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Dalyvauja rajoninėje šventėje „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“,  respublikiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiaugsmas pasauliui“, partizanų dainų sambūryje „Mano krašto partizanų dainos“.

Kolektyvo programos: „Mano krašto partizanų dainos“ (trukmė 10 min.), sakralinės muzikos programa (trukmė 20 min.), dainų švenčių programos.

Chorvedė Aldona Šyvokienė vadovauja nuo 1980 m. iki dabar.