Paslaugų įkainiai

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 27 d.
sprendimu Nr. T3-170

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI (pdf)

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas Kaina/

tarifas

1. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kai neparduodami bilietai.
1.1. Koncertų salė (479,23 m2) su stacionaria garso ir šviesos aparatūra:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

58,00 Eur

44,00 Eur

1.2. Konferencijų salė (192,99 m2) su konferencine garso aparatūra, projektoriumi:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

20,00 Eur

15,00 Eur

1.3. Mažoji salė (79,60 m2) su projektoriumi:

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

15,00 Eur

10,00 Eur

1.4. Didžioji fojė (365,29 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

18,00 Eur

13,00 Eur

1.5. Choro studija (58,82 m2), teatro studija (57,63 m2), choreografijos studija (87,50 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

8,00 Eur

6,00 Eur

1.6. I grimo kambarys (33,68 m2), II grimo kambarys (14,54 m2), III grimo kambarys (26,12 m2):

– šildymo sezono metu;

– ne šildymo sezono metu.

 

 

1 val.

1 val.

 

 

4,00 Eur

3,00 Eur

1.7. Rūbinė (21,72 m2):

–   šildymo sezono metu;

–   ne šildymo sezono metu.

 

1 val.

1 val.

 

8,00 Eur

6,00 Eur

1.8. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų Ašmintos, Naujosios Ūtos, Šilavoto seniūnijose salės:

– šildymo sezono metu;

 

– ne šildymo sezono metu.

 

 

 

1 val.

1 para

1 val.

1 para

 

 

 

23,00 Eur

60,00 Eur

15,00 Eur

45,00 Eur

2. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vidaus patalpų ir išorinės pastato

sienos plotais reklamos ar prekybos tikslais.

2.1. Naudojimasis patalpų vidaus plotais prekybai renginio metu. 1 renginys/m2 3,00 Eur
2.2. Naudojimasis patalpų vidaus plotais nekintamai vaizdinei reklamai kabinti ant sienų, pastatyti ant grindų renginio metu (išskyrus Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykstančių renginių reklamą). 1 renginys/m2 2,00 Eur
2.3. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro

pastato (unikalus numeris 6999-2001-8010) fasado išorinės sienos plotu kintamo vaizdo

reklamai (ekranui).

1 mėnuo/m2 3,00 Eur
3. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis renginių organizavimui, kai parduodami užsakovo bilietai.
3.1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro salės:

– iki 60 bilietų;

– nuo 61 iki 150 bilietų;

– nuo 151 iki 300 bilietų;

– virš 300 bilietų.

Suma už parduotus bilietus  

3 proc.

5 proc.

10 proc.

15 proc.

3.2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio gyventojų aptarnavimo zonų Ašmintos, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijose salės:

– iki 100 bilietų;

– virš 100 bilietų.

 

 

 

 

 

Suma už parduotus bilietus

 

 

 

 

3 proc.

5 proc.

 

3.3. Užsakovo bilietų platinimas. 2 proc. 
4. Naudojimasis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro turtu, neįvardytu 1, 2, 3 punktuose.
4.1. Projektorius. 1 valanda

1 para

5,00 Eur

20,00 Eur

4.2. Mikrofonas su stovu. 1 para 10,00 Eur
4.3. Tautinis kostiumas. 1 para 30,00 Eur
4.4. Karnavalinis kostiumas:

– rūbai;

– aksesuarai.

 

1 para

1 para

 

5,00 Eur

3,00 Eur

4.5. Mikroautobusas „Opel Vivaro“ (8 sėdimos vietos) su vairuotoju. 1 km

 

1 val. prastovos darbo dienomis

 

1 val. prastovos savaitgaliais ir švenčių dienomis

0,45 Eur

 

3,70 Eur

 

 

 

 

7,40 Eur

 

 

 

 

5. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojami renginiai su bilietais.
5.1. Renginys, kai programoje pristatomi mėgėjų meno atlikėjų ir atlikėjų kolektyvų atliekami kūriniai. 1 bilietas 1,00 Eur

2,00 Eur

3,00 Eur

4,00 Eur

Kaina skaičiuojama pagal formulę*

5.2. Renginys, kai programoje atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai. 1 bilietas 1,00 Eur

2,00 Eur

3,00 Eur

4,00 Eur

5,00 Eur

6,00 Eur

7,00 Eur

8,00 Eur

Kaina skaičiuojama pagal formulę*

5.3. Renginys, kai programoje atliekami pramoginio scenos meno kūriniai. 1 bilietas 5,00 Eur

6,00 Eur

7,00 Eur

8,00 Eur

9,00 Eur

10,00 Eur

15,00 Eur

Kaina skaičiuojama pagal formulę*

5.4. Kinas:

– suaugusiesiems;

– vaikams.

 

1 bilietas

1 bilietas

 

4,00 Eur

2,00 Eur

5.5. Pramoginės muzikos šokių vakaras:

– be programos;

– su programa;

–  su gyvo garso muzika.

 

1 bilietas

1 bilietas

1 bilietas

 

2,00 Eur

3,00 Eur

5,00 Eur

5.6. Liaudiškos muzikos šokių vakaras:

– su fonogramomis;

– su gyvo garso muzika.

 

1 bilietas

1 bilietas

 

1,00 Eur

3,00 Eur

5.7. Švietėjiška (edukacinė) programa. 1 bilietas 0,50–9,00 Eur

Kaina skaičiuojama pagal formulę*

5.8. Spektaklis vaikams. 1 bilietas 2,00 Eur
5.9. Dalyvavimas kūrybinių dirbtuvių „Pasaką kuria vaikai“ programoje. 1 diena /

1 asmeniui

9,00 Eur**
6. Kultūrinės, kūrybinės paslaugos.
6.1. Specialus koncertinio numerio sukūrimas ir pristatymas pagal užsakovo poreikius. 1 kūrinys 80,00 Eur
6.2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo koncertinės, edukacinės programos atlikimas (be transporto išlaidų):

I–II meninio lygio kategorijos;

III–IV meninio lygio kategorijos, be kategorijos.

 

 

 

30 min.

30 min.

 

 

 

60,00 Eur

40,00 Eur

6.3. Renginio įgarsinimas (be transporto išlaidų). 1 val.

1 renginys

30,00 Eur

100,00 Eur

7. Kitos paslaugos.
7.1. Leidimas reklamos agentams, platintojams teikti paslaugas patalpose renginio metu. 1 renginys 10,00 Eur
7.2. Kitų organizatorių renginių bilietų platinimas (jei bilietus platina PKLC kasa). Suma už parduotus bilietus 2 proc.
7.3. Suvenyrų platinimas Taikomas antkainis nuo pirminės kainos 25 proc.

Kaina apskaičiuojama pagal formulę B=K/S, kur:

B – bilieto kaina (nustatoma 10 euro centų tikslumu, pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę);

K – kaštai  (intelektinės,  autorinės  ar  kitos  paslaugos  (apmokėjimas atlikėjui (-ams), edukatoriui

(-iams), lektoriui (-iams), režisieriui (-iams), filmavimas ir montavimas, fotografavimas, reklamos /

spaudos paslaugos, scenografijos, aranžuočių kūrimas, kostiumų siuvimas, tekstų redagavimas,

vertimas ir kt.), transporto, nakvynės išlaidos, prekės, ūkinis inventorius ir kt. nenumatytos išlaidos);

S – planuojamas renginio/edukacijos/programos lankytojų skaičius;

Galutinė kaina nustatoma 10 euro centų tikslumu.

     **Esant projektiniam finansavimui, socialiai remtinų šeimų vaikams, pateikus tai įrodančius

dokumentus, dalyvavimas – nemokamas.

Biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėja arba dalininkė yra Prienų rajono savivaldybė, turi teisę nemokamai naudotis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kitu turtu (išskyrus naudojimąsi mikroautobusu) ir renginio įgarsinimo paslauga, jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama;

Asociacijos ir viešosios įstaigos, registruotos Prienų rajono savivaldybėje, turi teisę nemokamai naudotis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kitu turtu (išskyrus naudojimąsi mikroautobusu) ir renginio įgarsinimo paslauga, jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama;

Lengvatinius bilietus (bilietus su 50 proc. nuolaida) į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius gali įsigyti mokiniai, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai, taip pat pensinio amžiaus asmenys;

Nemokamai į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamus renginius įleidžiami vaikai iki trejų metų amžiaus, taip pat neįgalieji ir juos lydintys asmenys (pateikus dokumentus, patvirtinančius teisę į nuolaidas).