Uncategorized @lt

PATAMULŠIO DVARO SODYBA

Apie Patamulšio dvaro sodybą skaitykite čia.

partizano Juozo Skaržinsko-Dramblio atsiminimų:

PATAMULŠIO DVARE ĮKURTO SOVCHOZO „REVIZIJA“

1947 m. vasario mėnuo buvo šaltas ir speiguotas. Sniego daug, dažnos pusnys maskuojančios pėdsakus. Gavę įsakymą, Merkio ir Šarūno kuopų vyrai išsiruošėme į Patamulšio dvare jau sustyguotą sovchozą – tarybinį ūkį. Užduotis tokia: atsargiai, be aukų iš savo pusės, nuginkluoti sargybinius, aktyvą, paimti ginklus, maisto produktų ir gyvulių. Dalis partizanų apsirengė rusiškomis uniformomis. Sumėtė pėdas, rogėmis iš trijų pusių apsupo tarybinį ūkį ir drąsiai įsiveržėme į dvaro rūmus. Prakalbinome rusiškai ir pareiškėme, kad darysime reviziją. Be šūvio nuginklavome sargybinius, pirmininką ir ūkvedį. Pasikvietę į talką darbininkus, įsakėme kinkyti arklius ir krauti į roges javus, nušautas kiaules. Buvo paimta ir keletas arklių ir karvių, kuriuos atidavėme geriems žmonėms.

Čia, žinoma, ne žygdarbis, bet gyvenimo sąlygos priversdavo kartais imtis ir šitokių priemonių savo egzistencijai palaikyti. Šiuo atveju papildėme ginklų atsargas ir pasiruošėme maisto žiemai.