Naujienos

„Senių besmegenių sąskrydis” ir vėl džiugins Lietuvą!

Kviečiame Lietuvos darželius, mokyklas, organizacijas, įmones, bendruomenes, neformalias asmenų grupes prisidėti prie šios socialinės akcijos įgyvendinimo – kurti ir gaminti dirbtines senių besmegenių figūras, kurios padės sukurti baltos žiemos efektą Lietuvoje.

Projektas Lietuvoje vyks antrą kartą.

PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur

Skelbimas Seniu besmegeniu saskrydis 2018 (1).JPG

Konkurso nuostatai

RESPUBLIKINIO KONKURSO „SENIŲ BESMEGENIŲ SĄSKRYDIS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Respublikinio konkurso „Senių besmegenių sąskrydis“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato konkurso tikslą ir uždavinius, organizavimo, laimėtojų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

 2. Respublikinis konkursas „Senių besmegenių sąskrydis“ (toliau – konkursas) – tai socialinis-kūrybinis projektas, kurio metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į gamtą alinančią problemą – klimato kaitą, kurios padarinys yra jau beveik pamiršta balta žiema.

 3. Konkurso organizatoriai – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras bei Prienų rajono savivaldybė (toliau – organizatoriai).

 4. Konkurso metu siekiama įtraukti kuo platesnę visuomenės dalį dalyvauti klimato kaitos ir taršos prevencijoje bei pristatyti originalią, tiek meniniu, tiek idėjos požiūriu vertingą skulptūrų / instaliacijų ekspoziciją (toliau – ekspozicija).

 5. Konkursui pateikti kūriniai žiemos šventiniu laikotarpiu bus eksponuojami Prienų Laisvės aikštėje ir demonstruos darnų žmogaus bei gamtos santykį, atskleis konkurso dalyvių pilietinę poziciją su klimato kaita susijusių problemų atžvilgiu.

II SKYRIUS

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į gamtą alinančią problemą – klimato kaitą ir skatinti klimato kaitos ir taršos prevenciją.

 2. Konkurso uždaviniai:

  1. Surengti skulptūrų / instaliacijų, sukurtų iš antrinių žaliavų, konkursą;

  2. Visuomenei pristatyti konkurso dalyvių darbų lauko ekspoziciją;

  3. Išrinkti konkurso nugalėtoją (nugalėtojus) ir jį (juos) apdovanoti;

  4. Bendradarbiauti su atliekų tvarkymo įmonėmis ir užtikrinti, kad kūrinių gamyboje panaudotos medžiagos būtų tinkamai surūšiuotos ir perdirbtos arba utilizuotos.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Konkurse gali dalyvauti įstaigų, organizacijų komandos, neformalios asmenų grupės, pavieniai profesionalūs menininkai, kuriantys mėgėjai ir kt. (toliau – dalyvis).

 2. Dalyvių amžius – neribojamas.

 3. Konkursui pateikiami kūriniai – meninės senių besmegenių figūros ar jų kompozicijos (toliau – kūriniai) – turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Bent vienas iš matmenų (aukštis, plotis, ilgis) – ne mažiau kaip 160 cm;

  2. Medžiagos – dominuoja antrinės žaliavos, atsparios aplinkos veiksniams (sniegui, lietui, šalčiui, vėjui ir t. t.);

  3. Dominuojanti spalva – balta arba (ir) sidabrinė;

  4. Prie kūrinio privaloma pateikti stilistiškai derančius priedus, pritvirtintus gerai matomoje vietoje:

   1. aprašą su kūrinio ir dalyvio pavadinimu;

   2. laisvos formos dalyvio deklaraciją, patvirtinančią, kad visas kūrinys arba jo dalys yra pagamintos iš antrinių žaliavų. Pageidautina, kad deklaracijoje būtų atskleistas ir antrinių žaliavų gavimo būdas.

10.5. Kūrinio konstrukcija ir jo tvirtinimo pagrindas turi būti patvarūs, atsparūs lauko sąlygoms (kūriniai bus eksponuojami trinkelėmis grįstoje aikštėje, todėl pats pagrindas ar pagalbiniai svoriai turi išlaikyti kūrinio pusiausvyrą net ir pučiant stipriam vėjui. Laikantys svoriai gali būti pagaminti iš talpų, pripildytų smėlio ar kt.);

10.6. Pateikdami konkursui kūrinius, dalyviai sutinka, kad kūriniai ir jų autoriai būtų filmuojami, fotografuojami, o sukurta vaizdo ir garso medžiaga konkurso ir ekspozicijos viešinimo tikslais būtų skelbiama organizatorių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse.

 1. Nuostatų 10 punkte išvardytų reikalavimų neatitinkantys kūriniai vertinami nebus.

 2. Konkurso dalyvių registracija vyks nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d. (imtinai). Registracijos anketą rasite čia arba interneto svetainėje www.besmegeniusaskrydis.lt.

 3. Kūriniai konkursui turi būti pristatyti ir paruošti eksponuoti Prienų Laisvės aikštėje, organizatorių nurodytoje vietoje, 2018 m. gruodžio 12–13 d. nuo 10.00 iki 17.00 val. Ekspozicijos pristatymas vyks 2018 m. gruodžio 14 d. Prienų miesto eglutės įžiebimo renginio „Žibantis miestas“ metu.

 4. Kūriniai Prienų Laisvės aikštėje bus eksponuojami iki 2019 m. sausio 8 d.

 5. Dalyviai, pageidaujantys po konkurso savo kūrinius susigrąžinti, apie tai pateikdami kūrinį privalo informuoti organizatorius. Sausio 8 d. kūriniai, dėl kurių atsiėmimo organizatoriai nebus informuoti, bus perduoti atliekų tvarkymo įmonei.

IV. DALYVIŲ IR ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Dalyvis atsako:

  1.  už kūrinio atvežimą nustatytu laiku ir jo eksponavimą;

  2.  už kūrinio išvežimą (jei pageidaujama konkursui pateiktą kūrinį susigrąžinti);

  3.  už kūrinio konstrukcijos tvirtumą ir medžiagų atsparumą aplinkos poveikiui;

  4.  žalą, atsiradusią kūriniui, ekspozicijos lankytojams ar tretiesiems asmenims dėl nepakankamo konstrukcijos tvirtumo, medžiagų atsparumo aplinkos veiksnių poveikiui.

 2. Dalyvis privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės bei aplinkos saugos taisyklių.

 3. Organizatoriai atsako už žalą, kurią padarė kūriniams, dalyviams, ekspozicijos lankytojams ar tretiesiems asmenims dėl organizatorių personalo kaltės.

 4. Organizatoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, eksponatų pažeidimus, vagystes, stichines ar technines nelaimes, įvykusias ne dėl organizatorių kaltės.

 5. Visas reklamacijas organizatorių adresu dalyvis turi pateikti raštu iki ekspozicijos pabaigos. Pareikšti žodžiu ar sociologinės apklausos metu užfiksuoti nusiskundimai apie dalyvio patirtą žalą neturi reklamacijos galios.

                 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 1. Pagrindinis konkurso prizas – 1 000 eurų, suvenyras ir diplomas, skiriamas daugiausia balų (bet ne mažiau kaip 35) surinkusio kūrinio autoriui (autorių kolektyvui).

 2. Antros ir trečios vietos laimėtojai bus apdovanoti konkurso suvenyrais, rėmėjų prizais, diplomais.

 3. Visi konkurso dalyviai apdovanojami organizatorių padėkomis.

 4. Konkursui pateiktus ir nuostatų 10 punkto reikalavimus atitinkančius kūrinius vertins ir konkurso nugalėtoją išrinks Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija) iš meno, aplinkosaugos srities profesionalų, konkurso organizatorių ir partnerių atstovų.

 5. Konkursui pateikti kūriniai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

  1. antrinių žaliavų, panaudotų kūrinio gamyboje, dalis (0–30 balų);

  2. idėjos originalumas ir išbaigtumas (0–10 balų);

  3. kūrinio ir jo priedų pateikimo estetiškumas (0–10 balų).

 6. Konkurso nugalėtoju skelbiamas daugiausia balų surinkusio kūrinio autorius (autorių kolektyvas). Jei keli kūriniai bus įvertinti vienodu balų skaičiumi, nugalėtoju bus skelbiamas aukščiausią vertinimą pagal kriterijų „antrinių žaliavų, panaudotų kūrinio gamyboje, dalis“ gavęs dalyvis.

 7. Neatsiradus vertų pretendentų pagrindinis prizas ir prizinės vietos gali būti neskiriamos. Nė vienam konkurso dalyviui nesurinkus 35 balų, sprendimą dėl prizinio fondo paskirstymo priima komisija.

 8. Konkurso komisijos sprendimas – galutinis ir neginčijamas.

 9. Konkurso dalyvius gali apdovanoti ir kitos institucijos, partneriai ar rėmėjai, kurie patys sprendžia, kam įteikti apdovanojimus.

 10. Prizai ir padėkos konkurso dalyviams bei nugalėtojams bus įteikti 2018 m. gruodžio 28 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre tradicinio renginio „Žiemos mozaika“ metu.

VI. KONKURSO ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI

 1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras – adresas Vytauto g. 35, LT-59123 Prienai.

 2. Informacija apie konkurso eigą – interneto svetainėjewww.besmegeniusaskrydis.lt, socialinio tinklo Facebook puslapyje „Senių besmegenių sąskrydis“.

 3. Išsamesnė informacija dėl konkurso sąlygų el. p.besmegeniusaskrydis@gmail.com arba robertapklc@gmail.com, tel. 8 638 55 613 (Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė),  dėl kūrinių pristatymo ir eksponavimo vietos el. p. dainiusjurevicius@gmail.com (Dainius Jurevičius).

 
Informacija apie projektą www.besmegeniusaskrydis.lt