Meno kolektyvai

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“

By 2020-01-2021 vasario, 2024No Comments

Vadovė – Ligita Gediminienė

Tel. +370 612 70 673,
El. p. vajaunas@prienaikc.lt
Akompaniatorius – Donatas Aidukas

Repeticijos – antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val.
Vieta: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, choreografijos studija

Kolektyvo vizitinė kortelė
Pilnas pavadinimas: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
senjorų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“
Įkūrimo metai: 1998 m.
Meninė kategorija: I kategorija
Dalyvių skaičius: 18 šokėjų
Pagrindiniai vadovo su kolektyvu organizuojami renginiai
Senjorų liaudiškų šokių grupių konkursinis festivalis „Revuona“
Credo: „Kolektyvas mūs nejaunas, bet pasiutiškai vajaunas (karingas)“

TRUMPA KOLEKTYVO ISTORIJA

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ į liaudiško šokio puoselėtojų gretas įsiliejo 1998 m. Suvalkijos žemėse užaugintas, Nemuno upėje išpraustas, Dainų šventes, konkursus ir festivalius apkeliavęs, šiuo metu jis vienija 18 linksmų, širdimi nesenstančių šokėjų. Tai įvairių profesijų žmonės, savo laisvalaikį paskyrę liaudies šokiui, dainai, liaudies tradicijų puoselėjimui ir perdavimui jaunajai kartai. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Prienų miesto ir rajono bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse. Nuo 2001 m. kolektyvas sėkmingai dalyvauja konkurse „Pora už poros“, nuo 2003 m. kolektyvas dalyvavo visose mažosiose, pasaulio ir Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Latvijoje, Švedijoje, Slovakijoje, respublikiniuose senjorų liaudiškų šokių festivaliuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje, Lazdijuose, Veliuonoje, Šakiuose, Utenoje. Kolektyvo „Vajaunas“ iniciatyva Prienų kultūros ir laisvalaikio centre organizuojamas senjorų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis festivalis „Revuona“, kurio pereinamasis prizas „Verpstė“ sėkmingai keliauja po Lietuvą jau 16 metų. Vajauniškiai labai džiaugiasi 2017 m. pasiekimais – respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurse „Pora už poros” iškovoję laureato vardą, o dar labiau – 2018 m. į kolektyvo lizdą nutūpusia „Aukso paukšte“. Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas“ buvo pati nuostabiausia dovana vajauniškiams kolektyvo 20-mečio proga. Šokėjai yra laimingi, galėdami atverti savo širdis liaudies menui, ir tikisi, kad dar ilgai galės puoselėti liaudišką šokį, džiuginti kitus ir patys džiaugtis teikiama šokio palaima. Kolektyvo tikslas – propaguoti ir vystyti liaudies šokio tradicijas savo krašte, puoselėti tautinę kultūrą, pažinti ir gerbti savo tautos istoriją.

Choreografė Ligita Gediminienė kolektyvui „Vajaunas“ vadovauja nuo susibūrimo pradžios.