Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/prienaik/domains/prienaikc.lt/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30

Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/prienaik/domains/prienaikc.lt/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205
SKELBIAMA ATRANKA Į RINKODAROS SPECIALISTO (0,5 ET.) PAREIGAS - Prienų Kultūros ir Laisvalaikio Centras
Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į RINKODAROS SPECIALISTO (0,5 ET.) PAREIGAS

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS 

SKELBIA DARBUOTOJŲ ATRANKĄ

RINKODAROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI (0,5 ET.)

Atranką skelbia: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 35, 59123, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 301792028.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti efektyvią, duomenimis grįstą, PKLC renginių ir kitos kultūrinės veiklos reklamą, teikti konsultacijas PKLC administracijai dėl viešųjų ryšių gerinimo, kurti patrauklų Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ir jo teikiamų paslaugų įvaizdį.

Reikalavimai pretendentui:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) srities išsilavinimą;
 • turėti rinkodaros, viešųjų ryšių, vadybos ar administravimo srities patirties;
 • gebėti taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti kaupti, analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu: MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, administruoti interneto svetaines ir socialinius tinklus;
 • gebėti savarankiškai įgyvendinti pavestus darbus;
 • žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su PKLC ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
 • gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

Darbo pobūdis:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

– rengia reklaminius tekstus, naudoja tradicines ir netradicines reklamos priemones, planuoja ir įgyvendina įvairias rinkodaros kampanijas bei renginius, padedančius didinti lankytojų skaičių PKLC renginiuose ir mėgėjų meno kolektyvuose;

– ieško ir pritraukia rėmėjus, papildomus finansavimo šaltinius;

– bendradarbiauja su kitais kultūros ir meno darbuotojais, ieškant bendrų reklamos priemonių sprendimų, konsultuoja mėgėjų meno kolektyvų vadovus dėl kolektyvų veiklos viešinimo, patrauklumo didinimo;

– taiko efektyvias priemones didinančias Prienų kultūros ir laisvalaikio centro interneto svetainės lankytojų, socialinio tinklo Facebook sekėjų skaičių;

– pritaiko pagal tikslines grupes ir naudoja skirtingus komunikacijos kanalus;

– savarankiškai atlieka ir/ar dalyvauja atliekant taikomuosius kultūros srities tyrimus, susijusius su PKLC teikiamomis kultūrinio pobūdžio paslaugomis ir jų tobulinimu;

– laikosi darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, asmens apsaugos duomenų reikalavimų;

– vykdo kitus vienkartinius PKLC direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai, režisieriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su PKLC vykdoma veikla.

Pareiginės algos dydis. Pareiginės algos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198.

 Privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir pateikimo tvarka.

Pretendentai privalo pateikti tokius dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Vytauto g. 35, 59123, Prienai arba elektroniniu paštu prienaikc@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 23 d. 17.00 val.

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 • dėl darbo pobūdžio (8 612) 70 673 (direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ligita Gediminienė)
 • dėl dokumentų pateikimo – 8 685 47 557, el. p. prienaikc@gmail.com (sekretorė-personalo specialistė Laima Degutienė)