Teisinė informacija

Su COVID-19 valdymu susiję PKLC teisės aktai

PKLC darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Kiti aktualūs dokumentai

Leidimų organizuoti renginius Prienų rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo taisyklės (atsisiųsti)

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro aptarnavimo zonos gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas

Tyrimas buvo vykdytas 2017 m. gegužės mėn. Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro strateginį 2018–2020 m. veiklos planą.

Prienų miestas

Naujosios Ūtos seniūnija

Šilavoto seniūnija

Pakuonio seniūnija