Birželio 14 d. 12.00 val. Pakuonio kapinėse, prie kryžiaus vyks Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Žuvusiems tremtyje ir lageriuose 1941–1956 m.“

Bus skaitomi tremtinių vardai, kurių gyvenamoji vieta buvo Prienų rajonas, tačiau mirė būdami tremtyje ir namo nebegrįžo.

Maloniai kviečiame prisijungti!

14 birželio | 12:00
12:00 (2h)

Pakuonio kapinėse prie kryžiaus