Kviečiame iki sausio 21 d. teikti kandidatūras tradiciniams Prienų rajono savivaldybės apdovanojimams „Dėkingumas“

Apdovanojimai teikiami labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

2021 metų nominacijos:

METŲ ŠVIESUOLIS

METŲ POELGIS

UŽ SAVANORYSTĘ

UŽ PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ

UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS

UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ

 Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus. Anketą rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt

Siūlyti kandidatus gali įstaigos, organizacijos, asociacijos, bendruomenės nariai. Įstaigos, organizacijos, asociacijos, bendruomenės nariai prie užpildytos anketos prideda susirinkimo, kuriame nuspręsta siūlyti kandidatą, protokolo kopiją. Kolektyvinę, grupės žmonių teikiamą anketą turi pasirašyti visi asmenys, kurie pritaria siūlomai kandidatūrai (vardai, pavardės, parašai).

Prašome užpildytas anketas iki 2022 m. sausio 21 d. siųsti el. paštu agne.darguziene@prienai.lt arba paštu adresu: „Dėkingumo“ apdovanojimams, Laisvės a. 12, Prienai. Anketas galima palikti ir Prienų rajono savivaldybės administracijos 100A kab. (dokumentų priėmimas).

22 sausio | 00:00
00:00 (1h)

Prienų rajono savivaldybė