Rugsėjo 10 d. (šeštadienį) 13.00 val.
Šilavoto Davatkyne

Rajoninis folkloro kolektyvų sambūris, skirtas Sūduvos metams

„Žydi klesčia radastėlė“

Dalyvauja rajono folkloro kolektyvai.

Svečias – Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro Plutiškių kultūros namų folkloro ansamblis „Vabalkšnė“
Maloniai kviečiame dalyvauti

Organizatorius Šilavoto laisvalaikio salė
Partneris Šilavoto Davatkynas

10 rugsėjo | 13:00
13:00 (3h)

Šilavoto Davatkyne