Projektai

Vokalinių mėgėjų meno kolektyvų meistriškumo kursai „Canto perfetto“

By 2021-11-2629 kovo, 2022No Comments

Projektas –  Vokalinių mėgėjų meno kolektyvų meistriškumo kursai „Canto perfetto dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje, vyko dviem etapais, veiklas vykdant 2020 ir 2021 metais. Pirmojo projekto etapo metu, projekte dalyvaujantys vokalinių mėgėjų meno kolektyvų vadovai ir nariai kėlė savo kvalifikaciją, mokydamiesi lyderystės darbe su kolektyvu, tobulindami savo vokalinius gebėjimus su šios srities specialistėmis. Mokymų dalyviams išduoti kompetencijų kėlimą patvirtinantys Prienų švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai. 2020 m. surengtas nuotolinis kultūros darbutojų lyderystės kompetencijų ugdymo seminaras, du nuotoliniai vokalo kolektyvų meistriškumo kursai su lektore Aušra Liutkute-Povilaitiene ir vienas gyvas seminaras Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, bei du gyvi susitikimai su lektore Skaidra Jančaite Josvainių kultūros centre ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Gyvuose mokymuose jau dalyvavo 6 mėgėjų meno vokalo kolektyvai, nuotoliniuose mokymuose dalyvavo 9 kolektyvų vadovai iš Prienų, Josvainių, Birštono, Kėdainių, Raseinių, Veiverių, Ežerėlio kultūros centrų ir laisvalaikio salių. Tobulinti mėgėjų meno kolektyvų kvėpavimo, balso pastatymo, skirtingų atlikimo technikų atlikimo, komandinio darbo kolektyvo viduje gebėjimai. Individualių kolektyvų konsultacijų metu, lektorės išsakė individualius pastebėjimus, ką kolektyvai turėtų tobulinti, pasidalino vokalo pratimais, kurie padėtų spręsti esamas problemas. Kiekvienas nuotolinis ir gyvas susitikimas buvo filmuojamas, įrašai, kaip mokomoji medžiaga, išsiųsti dalyviams ir saugomi projekto archyve. 2021 m. Vyko Respublikinis vaikų ir suaugusiųjų vokalinių kolektyvų festivalis–konkursas „Nemunėlio vingiai“. Jame dalyvavo 32 dalyviai (solistai, duetai, kameriniai ansambliai ir mišrių balsų ansambliai). Vyko dviem etapais – nuotoliniu ir gyvai. Pirmo etapo dalyvių vaizdo įrašai, sumontuoti kartu su komisijos komentaru, viešinti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro fesibuko paskyroje. Laureatų koncertas vyko birželio 19 d. Prienų Beržyno parke. Spalio mėnesį tęsėme voklo kolektyvų meistriškumo kursus. Įvyko du gyvi susitikimai. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vokalo gebėjimus tobulino trys Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvai ir solistė iš Ežerėlio kultūros centro (kolektyvas susirgo, tad delegavo solistę). Mokymus vedė lektorė Aušra Liutkutė-Povilaitienė. Kitas gyvas susitikimas vyko Kėdainių r. Akademijos kultūros centre kartu su lektore Skaidra Jančaite. Jame dalyvavo 1 kolektyvas iš Josvainių kultūros centro ir 2 kolektyvai iš Akademijos kultūros centro. Dėl didelio sergamumo, sudarėme galimybę su lektore Aušra Liutkute konsultuotis projekte dalyvaujantiems vokalo kolektyvams iš Raseinių, Veiverių, Ežerėlio, Kėdainių kultūros centrų. Jiems buvo suteikta pagalba ruošianties kelti kolektyvo kategoriją konkurse „Sidabriniai balsai“. Meistriškumo kursų metu vyko vokalo pamokų fiksavimas, o medžiaga, kaip palaikančioji medžiaga, pateikta vokalo kolektyvų vadovams. Vyko bendradarbiavimas ir patirties pasidalinimas tarp kultūros centrų ir kolektyvų.  
Projektas dalinai finansuotas LKM Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų r. savivaldybės lėšomis.