PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO APTARNAVIMO ZONOS GYVENTOJŲ KULTŪRINIŲ POREIKIŲ TYRIMAS

Tyrimas buvo vykdytas 2017 m. gegužės mėn. Tyrimo rezultatai panaudoti rengiant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro strateginį 2018–2020 m. veiklos planą. 

PRIENŲ MIESTAS (Ataskaita)

AŠMINTOS SENIŪNIJA (Ataskaita)

NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJA (Ataskaita)

ŠILAVOTO SENIŪNIJA (Ataskaita)

PAKUONIO SENIŪNIJA (Ataskaita)